Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:03 | 15/07/2024
Thấp/Cao
24.9/ 24.4°
Tầm nhìn
5.1 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.2/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.5°
Tầm nhìn
7.86 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.4/ 30.8°
Tầm nhìn
7.77 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.2/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.5/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Thấp/Cao

24.8°/33.2°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.42