Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:22 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0