Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
23.9/ 24°
Sáng/Tối
22.6/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.3°
Sáng/Tối
22.3/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
23.9/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
24.6/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 39.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Thấp/Cao

23°/32.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0.36