Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
18/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Nhiều mây
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật 19 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.12