Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Huyện Phú Lương
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0