Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:30 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

24.7°/31.2°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

8.14