Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:48 | 03/12/2023
Thấp/Cao
26.1/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.1/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Thấp/Cao

25°/30.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0