Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 22/05/2024
Thấp/Cao
27.3/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.8/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.7/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Thấp/Cao

27.7°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0