Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26.6/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.4°
Sáng/Tối
27.9/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Thấp/Cao

27°/36.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0