Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:39 | 21/04/2024
Nhiều mây 29.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Thấp/Cao
27.3°/35.4°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.12 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
390.53
NH3
9.5
NO
0
NO2
5.66
O3
38.62
PM10
8.3
PM25
5.94
SO2
1.42

Thời tiết Xã Trường Khánh - Huyện Long Phú theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trường Khánh - Huyện Long Phú trong 12h tới

Thời tiết Xã Trường Khánh - Huyện Long Phú những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trường Khánh - Huyện Long Phú những ngày tới

Lượng mưa Xã Trường Khánh - Huyện Long Phú những ngày tới