Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 26/05/2024
Nhiều mây 35.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.2°.

Thấp/Cao
28.8°/36.1°
Độ ẩm
50%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.89 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
10.44

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
413.9
NH3
5.32
NO
0.05
NO2
3.56
O3
37.19
PM10
6.1
PM25
5.01
SO2
0.9

Thời tiết Xã Song Phụng - Huyện Long Phú theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Song Phụng - Huyện Long Phú trong 12h tới

Thời tiết Xã Song Phụng - Huyện Long Phú những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Song Phụng - Huyện Long Phú những ngày tới

Lượng mưa Xã Song Phụng - Huyện Long Phú những ngày tới