Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 30.2°
Sáng/Tối
30.8/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30.1°
Sáng/Tối
30.8/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.3°
Sáng/Tối
30.4/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.9°
Sáng/Tối
30.1/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28.6°
Sáng/Tối
29.2/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 29°
Sáng/Tối
29.7/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 29°
Sáng/Tối
29.1/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.7/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.7°
Sáng/Tối
29.3/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 35.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Thấp/Cao

28.5°/36.5°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.89 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

10.44