Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:20 | 20/05/2024
Nhiều mây 26.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Thấp/Cao
25.2°/33.5°
Độ ẩm
81%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.18 km/giờ
Điểm ngưng
22.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1842.5
NH3
20.52
NO
0.09
NO2
38.39
O3
14.13
PM10
135.96
PM25
109.73
SO2
11.09

Thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình những ngày tới