Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
27.4/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.9/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 30.2°
Sáng/Tối
29.9/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 30.8°
Sáng/Tối
30.6/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.7°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.1°
Sáng/Tối
28.2/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
29.5/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mây cụm
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 28.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

25.1°/32.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.76 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

1.37