Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:57 | 22/05/2024
Nhiều mây 25.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Thấp/Cao
25.6°/32.4°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.32 km/giờ
Điểm ngưng
23.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1214.98
NH3
56.24
NO
0.01
NO2
19.54
O3
23.25
PM10
113.55
PM25
107.09
SO2
7.15

Thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình những ngày tới