Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:20 | 13/07/2024
Nhiều mây 34.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.2°.

Thấp/Cao
26.7°/35.6°
Độ ẩm
59%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.95 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
8.81

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
794.41
NH3
10.77
NO
1.12
NO2
13.2
O3
70.1
PM10
55.81
PM25
45.03
SO2
7.57

Thời tiết Huyện Hoa Lư - Ninh Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoa Lư - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hoa Lư - Ninh Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hoa Lư - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoa Lư - Ninh Bình những ngày tới