Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:22 | 12/04/2024
Mây thưa 27.8°

Mây thưa

Cảm giác như 29.4°.

Thấp/Cao
24.6°/32.3°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.67 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
397.21
NH3
5.07
NO
0.16
NO2
8.82
O3
45.42
PM10
12.4
PM25
7.44
SO2
10.73

Thời tiết Huyện Hoa Lư - Ninh Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoa Lư - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hoa Lư - Ninh Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hoa Lư - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoa Lư - Ninh Bình những ngày tới