Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:52 | 28/02/2024
Thấp/Cao
19.6/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.5/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.9/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.8/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Thấp/Cao

16.4°/24.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

14.5 °C

Chỉ số UV

0