Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 22/05/2024
Mưa vừa 27.7°

Mưa vừa

Cảm giác như 27.6°.

Thấp/Cao
26.8°/30.6°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.87 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
2937.32
NH3
53.2
NO
2.77
NO2
69.92
O3
1.54
PM10
290.1
PM25
255.51
SO2
24.08

Thời tiết Huyện Yên Mô - Ninh Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mô - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Mô - Ninh Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Yên Mô - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Mô - Ninh Bình những ngày tới