Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:40 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.5/ 19.3°
Sáng/Tối
18.8/ 19.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 19.8°
Sáng/Tối
19.1/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21°
Sáng/Tối
19.2/ 21.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.9°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 21.6°
Sáng/Tối
19.5/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.8°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13.3°
Sáng/Tối
19.1/ 14.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.4/ 14.8°
Sáng/Tối
12.7/ 14.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 17°
Sáng/Tối
15.1/ 18.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.5/ 22.8°
Sáng/Tối
20/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.5/ 22.6°
Sáng/Tối
21.4/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.3°
Sáng/Tối
22/ 21.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

19°/20.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.94 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0