Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

998 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

996 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 29.7°
Áp suất

995 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
26.1/ 29.5°
Áp suất

995 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.7°
Sáng/Tối
28/ 25.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.9°
Áp suất

997 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.2/ 28.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 30.8°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 32°
Sáng/Tối
30.3/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 31.1°
Sáng/Tối
30.8/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mây thưa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Thấp/Cao

25.9°/30.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.63