Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Huyện Yên Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.91 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

7.14