Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Nhiều mây
Huyện Yên Khánh
Đã cập nhật 49 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

3.13