Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:27 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0