Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Huyện Yên Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

9.6 km

Gió

3.32 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0