Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 24/04/2024
Mây cụm 27.7°

Mây cụm

Cảm giác như 31.8°.

Thấp/Cao
25°/30.4°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.75 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
2.8

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
620.84
NH3
7.41
NO
0.45
NO2
18.17
O3
43.27
PM10
35.41
PM25
24.44
SO2
14.78

Thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới