Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:51 | 13/07/2024
Nhiều mây 33°

Nhiều mây

Cảm giác như 40.9°.

Thấp/Cao
26.2°/33.1°
Độ ẩm
64%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.6 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
8.7

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
947.95
NH3
14.57
NO
1.59
NO2
42.16
O3
23.6
PM10
56.14
PM25
45.03
SO2
40.05

Thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới