Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:15 | 27/05/2024
Nhiều mây 32.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.1°.

Thấp/Cao
27.6°/32.8°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.9 km/giờ
Điểm ngưng
26.1 °C
Chỉ số UV
2.6

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
1.27
NO
0.05
NO2
0.48
O3
44.7
PM10
3.03
PM25
1.92
SO2
0.46

Thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình những ngày tới