Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.9 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.98