Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:34 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 28.1°
Sáng/Tối
29.1/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Thấp/Cao

26°/33.7°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0