Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:17 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Yên Khánh
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.29 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.62