Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:41 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mây thưa
Huyện Yên Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0