Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:03 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Huyện Yên Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.43