Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:45 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 30.1°
Áp suất

995 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 31.3°
Áp suất

996 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 30.9°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 27.1°
Áp suất

999 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 27.2°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Thấp/Cao

26.2°/34.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0