Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.92