Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:23 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Nhiều mây
Huyện Hoa Lư
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0