Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 35.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 25.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.1°/32.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.4