Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:28 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.1/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.3/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.9/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.3/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

18.3°/20°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

0