Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 30.8°
Sáng/Tối
29.4/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 30.9°
Sáng/Tối
30.1/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.7/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
28.3/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.9/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

24.6°/36.2°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.5 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.56