Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0