Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:26 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 30.2°
Sáng/Tối
27.5/ 36.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 31.9°
Sáng/Tối
29/ 37.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 30.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
29.1/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 28.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Thấp/Cao

27.9°/36.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0