Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Huyện Hoa Lư
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.93