Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:01 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mây cụm
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0