Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:05 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
30/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.8°
Sáng/Tối
29.5/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30°
Sáng/Tối
29.3/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29.6/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 31.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
29.7/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 30.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

25.4°/30.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

7.1 km

Gió

4.18 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

2.15