Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Gia Viễn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

1.65