Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:42 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Gia Viễn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0