Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 15/07/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
6.05 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.5/ 25.8°
Tầm nhìn
7.75 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.9/ 26.8°
Tầm nhìn
7.62 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.7/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30/ 30.3°
Tầm nhìn
5.17 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.1/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.5/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa vừa 32.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Thấp/Cao

25.2°/32.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

4.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

8.01