Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:51 | 11/12/2023
Thấp/Cao
25/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.1/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 23.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Thấp/Cao

23.2°/28.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0