Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:34 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 23.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
23.7/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 28°
Sáng/Tối
25.2/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 38.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.6/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

23.8°/35.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

1.24