Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.39