Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:38 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Huyện Gia Viễn
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.89