Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:11 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.26 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0