Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:08 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 28°
Sáng/Tối
30/ 32°
Áp suất

994 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Huyện Gia Viễn
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Thấp/Cao

27°/40°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.85 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0