Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0