Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:27 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Huyện Gia Viễn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

2.93