Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.3/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 30.2°
Sáng/Tối
28.2/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 33.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 35.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
27.9/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30.5°
Sáng/Tối
28.2/ 36.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 30.9°
Sáng/Tối
29.3/ 36.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.1°
Sáng/Tối
29.6/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 36.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Thấp/Cao

28.4°/38.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0