Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 27°
Sáng/Tối
30/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Thấp/Cao

26.2°/38.1°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.84