Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:57 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa

10:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.43 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.18 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.6 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.05 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.7 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.68 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.86 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.05 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.17 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.78 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.94 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.69 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.56 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.5 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.03 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.85 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
98%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
1.11 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.16 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.74 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.68 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.05 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.46 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.12 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.23 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.15 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.99 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.09 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.39 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.28 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.82 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.11 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.83 km/giờ
Huyện Quỳ Hợp
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

5.68 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết