Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:33 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Quỳ Hợp
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0