Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
41/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 34°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Thấp/Cao

23°/42°

Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0