Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:59 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
41.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 29.7°
Sáng/Tối
25.6/ 42.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.1/ 31.3°
Sáng/Tối
27.6/ 41.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.2/ 33.3°
Sáng/Tối
29.7/ 44.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.7/ 34.7°
Sáng/Tối
31.5/ 45.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
43/ 31.2°
Sáng/Tối
32.3/ 46.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 24.6°
Sáng/Tối
29.2/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 25.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

25.2°/43°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0