Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
29/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Quỳ Hợp
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 38°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

11.27