Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.4/ 15.9°
Sáng/Tối
14.4/ 16.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 18.3°
Sáng/Tối
16.7/ 21.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 23.8°
Sáng/Tối
18.1/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
41.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 20.8°
Sáng/Tối
22.3/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 19.2°
Sáng/Tối
19.3/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 21.2°
Sáng/Tối
21/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.7/ 23.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.6°
Sáng/Tối
23.7/ 22.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Thấp/Cao

15.6°/34°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

9.5 °C

Chỉ số UV

2.25