Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:13 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Quỳ Hợp
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

2.18 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0