Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:12 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Thấp/Cao

9°/27°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0