Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 22/06/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.5/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.6/ 36.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30.6°
Tầm nhìn
6.87 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Thấp/Cao

25.4°/38.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0