Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:52 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20.6/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.2/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Thấp/Cao

20.2°/25.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.74