Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
39.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 29°
Sáng/Tối
26.8/ 32.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 28.8°
Sáng/Tối
29.6/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 28.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.7/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.9/ 26.6°
Sáng/Tối
29.9/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 26.6°
Sáng/Tối
28.8/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 39.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 44.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Thấp/Cao

26.1°/39.1°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

11.66