Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:01 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.18