Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Ít mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Huyện Con Cuông
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

11.52