Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:05 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
42/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Thấp/Cao

22°/39°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0