Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:27 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Thấp/Cao

9°/24°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0