Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0