Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Con Cuông
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

5.22 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0