Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:09 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.8/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 36.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 36.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Thấp/Cao

24.2°/33.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0