Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:27 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
21.6/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:23
Mây thưa

07:00

22.7°C / 23.2°C
Mây thưa Mây thưa
95%
0.61 km/giờ

10:00

24.3°C / 25.4°C
Mây thưa Mây thưa
86%
0.81 km/giờ

13:00

28.6°C / 31.6°C
Mây thưa Mây thưa
73%
1.65 km/giờ

16:00

29.6°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
2.18 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.12 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22.8°
Sáng/Tối
23.8/ 24.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Mưa nhẹ

01:00

23.5°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.38 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.18 km/giờ

07:00

23.8°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.48 km/giờ

10:00

24.6°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.62 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.88 km/giờ

16:00

25.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.46 km/giờ

19:00

23.5°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.75 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 25.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:24
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.45 km/giờ

04:00

22.1°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.43 km/giờ

07:00

22.4°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.26 km/giờ

10:00

26.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.22 km/giờ

13:00

29.6°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.22 km/giờ

16:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.52 km/giờ

19:00

23.4°C / 23.4°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.62 km/giờ

22:00

22.9°C / 22.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.4°
Sáng/Tối
21.9/ 27.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:24
Nhiều mây

01:00

21.9°C / 21.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.81 km/giờ

04:00

21.6°C / 21.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.72 km/giờ

07:00

21.9°C / 22.1°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.72 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.49 km/giờ

13:00

27.4°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.9 km/giờ

16:00

27.1°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
71%
1.1 km/giờ

19:00

23.9°C / 23.8°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.26 km/giờ

22:00

22.6°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.19 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 29.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:25
Mây cụm

01:00

22.2°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.52 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.76 km/giờ

07:00

22.1°C / 23.6°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.71 km/giờ

10:00

27.1°C / 29.8°C
Mây cụm Mây cụm
71%
0.35 km/giờ

13:00

30.4°C / 33.6°C
Mây cụm Mây cụm
58%
1.27 km/giờ

16:00

29.2°C / 32.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
1.4 km/giờ

19:00

24°C / 25.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
0.82 km/giờ

22:00

23.5°C / 23.4°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.17 km/giờ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.9°
Sáng/Tối
23.1/ 25.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:25
Mưa nhẹ

01:00

23.6°C / 23.6°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.4 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.48 km/giờ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 21.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:23
Thấp/Cao

21.4°/31.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0