Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:29 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.54 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.29 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.11 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.69 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.42 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.03 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.25 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.53 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.83 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.98 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.95 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.09 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.58 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.24 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.22 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.09 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.46 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.32 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.45 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.87 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.24 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.7 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.22 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.62 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.56 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.31 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.66 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.34 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.26 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.36 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.47 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.54 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.33 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.51 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.29 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.34 km/giờ
Huyện Con Cuông
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0