Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa vừa
Huyện Con Cuông
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết