Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:53 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0