Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:56 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Thấp/Cao

24.7°/29.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

4.96 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

2.48