Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:41 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0