Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:22 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Hữu Lũng
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0