Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:08 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Hữu Lũng
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0