Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
26.4/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
26.5/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 24.9°
Sáng/Tối
27.6/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Thấp/Cao

24.8°/33.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0