Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:29
Mây rải rác
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.31