Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:57 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
8/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0