Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:17 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây
Huyện Hữu Lũng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.9