Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:44 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Nhiều mây

16:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.16 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.57 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
74%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.61 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.47 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.17 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.21 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.64 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.63 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.55 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
90%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.27 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.84 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.15 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.83 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
7.08 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
7.11 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.75 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.38 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.5 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.92 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.45 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.47 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.82 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.07 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.75 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

2.62