Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.7°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.2°
Sáng/Tối
22.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 36.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

22.1°/33.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.12