Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:52 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
15/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1026 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1026 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Bầu trời quang đãng
Huyện Hữu Lũng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0