Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:54 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.68