Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:39 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Thấp/Cao

13°/22°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0