Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:29 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Thấp/Cao

26.2°/31.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0