Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:54 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Quận Ngô Quyền
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0