Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:43 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Quận Ngô Quyền
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0