Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.7/ 17.3°
Sáng/Tối
15.8/ 17.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 20.7°
Sáng/Tối
18/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18.9°
Sáng/Tối
19.3/ 19.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21°
Sáng/Tối
19.3/ 20.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.2°
Sáng/Tối
21.7/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 16°
Sáng/Tối
19.8/ 16.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 14.5°
Sáng/Tối
13.2/ 14.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 17.6°
Sáng/Tối
14.2/ 17.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.1°
Sáng/Tối
18.2/ 21.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 23.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 24.9°
Sáng/Tối
22.2/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22°
Sáng/Tối
22.7/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18.7°
Sáng/Tối
20.7/ 18.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:55
Thấp/Cao

16.8°/21.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

3.68