Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:36 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Bầu trời quang đãng
Huyện Kiến Thuỵ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 17°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0