Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:08 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.9/ 31.7°
Áp suất

995 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 29.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.9°
Sáng/Tối
29.5/ 32.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 32.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25°
Sáng/Tối
26.2/ 25.4°
Áp suất

997 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.1°
Sáng/Tối
25.7/ 35.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 30.4°
Sáng/Tối
28.2/ 36.8°
Áp suất

996 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Thấp/Cao

25.8°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0