Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:27 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

996 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Kiến Thuỵ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

8.02