Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.65