Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:53 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.5/ 16.3°
Sáng/Tối
17.8/ 18.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 15.4°
Sáng/Tối
15.5/ 16.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.3/ 15.9°
Sáng/Tối
14.3/ 15.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 18.9°
Sáng/Tối
15.7/ 18.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.6/ 22.7°
Sáng/Tối
20.4/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 23.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.1/ 21.5°
Sáng/Tối
23.8/ 22.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.7/ 18.7°
Sáng/Tối
21.3/ 18.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 20.3°
Sáng/Tối
18.2/ 19.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21.1°
Sáng/Tối
20.3/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.6°
Sáng/Tối
21.9/ 22.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.9°
Sáng/Tối
20.4/ 19.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18°
Sáng/Tối
18.6/ 18.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21.5°
Sáng/Tối
18.9/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Thấp/Cao

14.1°/18.1°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

14.2 °C

Chỉ số UV

0.4