Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:29
Mưa vừa
Huyện Kiến Thuỵ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.76

Tin tức thời tiết