Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 23/05/2024
Mây cụm 31.1°

Mây cụm

Cảm giác như 36.5°.

Thấp/Cao
26.3°/32.6°
Độ ẩm
66%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.03 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
4.24

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
433.92
NH3
0
NO
0.58
NO2
15.42
O3
143.05
PM10
58.7
PM25
56.56
SO2
35.76

Thời tiết Phường Trần Thành Ngọ - Quận Kiến An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Trần Thành Ngọ - Quận Kiến An trong 12h tới

Thời tiết Phường Trần Thành Ngọ - Quận Kiến An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Trần Thành Ngọ - Quận Kiến An những ngày tới

Lượng mưa Phường Trần Thành Ngọ - Quận Kiến An những ngày tới