Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:27 | 29/05/2024
Mây rải rác 33.3°

Mây rải rác

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
23.9°/34°
Độ ẩm
70%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.63 km/giờ
Điểm ngưng
28 °C
Chỉ số UV
10.96

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
600.82
NH3
1.57
NO
0.32
NO2
16.62
O3
131.61
PM10
53.93
PM25
49.24
SO2
42.44

Thời tiết Phường Bắc Sơn - Quận Kiến An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Bắc Sơn - Quận Kiến An trong 12h tới

Thời tiết Phường Bắc Sơn - Quận Kiến An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Bắc Sơn - Quận Kiến An những ngày tới

Lượng mưa Phường Bắc Sơn - Quận Kiến An những ngày tới